Posle Drugog svetskog rata, apoteka koju je izgradio u svojoj zgradi Jovan Jovanović, je nacionalizovana

Kuća iz turskog vremena, u kojoj je bila abadžijska radnja Radenka Stefanovića, zvanog Galac
Kuća iz turskog vremena, u kojoj je bila abadžijska radnja Radenka Stefanovića, zvanog Galac
Do današnjih dana je ta apoteka deo gradske apotekarske ustanove