2778

Zgrada na Žitnom pijacu u kojoj je bio gradski razglas
2777
2779