2779

Zgrada na Žitnom pijacu u kojoj je bio gradski razglas
2778
2780