342

Uskokovića kuća sa prekrečenom spomen tablom, koju je pre rata postavilo Kolo srpskih sestara
341