Pujdovci kovači-potkivači, sa kravatom Dule, čuči Ljubiša

Pujdovci kovači-potkivači, sa kravatom Dule, čuči Ljubiša
Kovačko-potkivačka radnja Pujdovaca u Kovačkom sokaku.