Kafana “Pod Lipom” u sklopu izletišta Abicija pred Prvi sv. rat

Kafana “Pod Lipom” u sklopu izletišta Abicija pred Prvi sv. rat
Bez muzičara sa Carine retka je bila svadba u Užicu