Bez muzičara sa Carine retka je bila svadba u Užicu

Kafana “Pod Lipom” u sklopu izletišta Abicija pred Prvi sv. rat
Kafana “Pod Lipom” u sklopu izletišta Abicija pred Prvi sv. rat
Užičani su i na izlete išli sa svojim posebnim muzičarima Carinjašima.