1609

Šuljagine lepinje sa sve prvo se zapeču, pa se doda pretop
1608