2150

Učenici Puškarske škole 1934. godine sa nastavnicima