. Užička ulica u vreme kad je dobila ime po Užicu

. Užička ulica u vreme kad je dobila ime po Užicu
Vila “Mir”