Vila “Mir”

. Užička ulica u vreme kad je dobila ime po Užicu
. Užička ulica u vreme kad je dobila ime po Užicu