1758

Momčilo sa posebnom svilenom šajkačom, ručnim radom, sa ženom Milenijom
1759