Nerazdvojni prijatelji šahisti, profesor Vova Prohorov i sudija Bratislav Radosavljević ispred hotela Palas

Nerazdvojni prijatelji šahisti, profesor Vova Prohorov i sudija Bratislav Radosavljević ispred hotela Palas

Vova Prohorov i sudija Bratislav Radosavljević
Sudija Bratislav sa Ilinkom Tošić (žena sa detetom) na Starom gradu 1966. Godine.