472

Manifestacija Crvenog Krsta na Trgu partizana 24. septembra 1996. godine
471
473