985

Rile sa drugarima ispred gimnazije 1950. godine
986