987

Rile sa drugarima ispred gimnazije 1950. godine
986
988