1402

Pasarela između zgrada Muzeja. Sa desne strane se vidi početak izrade prvog užičkog mozaika
1401
1403