732

Žarko Petrović sa tada popularnim Oliverom Marković, Duškom Jakšićem, Anicom Zubović
731