00140

Slična telefonska centrala bila je instalirana u pošti, koja je radila u kafani "Radulović" na Lipi (foto BT Heritage)
00139