1367

Javno kupatilo kod Zgrade Crvenog krsta
1368