Veliki park u vreme Rista Tešića 1902. godine

Veliki park u vreme Rista Tešića 1902. godine
Iste godine je fotografisan već stari Risto. koji pomaže ptici