Vidre su najbolji riboloci na Đetinji

Vidre su najbolji riboloci na Đetinji
Sivi soko u kanjonu Đetinje najviše lovi divlje patke.