00145

Voz sa parnom lokomotivom, popularni Ćira
00144
00146