Malo po malo sa godinama u gradskom centu u nekadašnjim lepim dvorištima su građeni su špizi, šupice i sl. koji su pretvarani u podstanarske sobice

Malo po malo sa godinama u gradskom centu u nekadašnjim lepim dvorištima su građeni su špizi, šupice i sl. koji su pretvarani u podstanarske sobice