2565

Početak gradnje užičkih solitera, dole se vidi kafana Truman, Zeleni pijac
2564
2566