977

Aleksić visi na avionu nad Trgom oslobođenja 1948. god
976
978