Kafić “Vremeplov”

Užice 1922. godine. Centralni deo Klisure zauzima "Artiljeriski krug"
Stara kuća Sudije Selakovića u Klisuri
Kafić “Vremeplov” spolja