2678

Tu u blizini starog Hotela "Zlatibor" uvek je bio jedan čistač obuće do osamdesetih godina 20. veka
2677
2679