Vozne karte posle prolaska konduktera

Ćira danas ispred Ćirinog muzeja i kafane “Ćira”-
Naša igraonica u Begluku
. Voz Ćira