Nekadašnja kafana, škola i Lipa, mesto gde je Žikica započeo ustanak

Žikica Jovanović Španac
Kuća Jovanovića u Valjevu
Spomenik na grobovima ubijenih žandara