Spomenik na grobovima ubijenih žandara

Žikica Jovanović Španac
Nekadašnja kafana, škola i Lipa, mesto gde je Žikica započeo ustanak