553

Mlekadžija na Zlatiboru (foto Vlajka Kovačevića)