Najlepša jugoslovenka Nikica Marinović u Dobrilinoj kreaciji u Sirogojnu

Dobrila Smiljanić na modnoj reviji pletilja iz Sirogojna
Dobrila Smiljanić na modnoj reviji pletilja iz Sirogojna
Prota Mihajlo Mišo Smiljanić sin prote Milana upanćen je kao poslednji sveštenik smiljanić 13. koleno porodice