Drugarčići

622

Sve do sedamdesetih godina u delu Omladinske ulice uz reku Đetinju mnoge užičke porodice u svojim dvorištima su imali patke, guske kao i brojne druge životinje. Druženje sa životinjama za nas decu predstavljao je nepresušni izvor zabave, kroz koji smo ujedno sticali i dragocena životna iskustva i saznanja o svetu koji nas okružuje.
Rasli smo sa pozitivnim psihološkim uticajem bez stresa anksioznosti fizički snažni jakog imuniteta bez rizika od alergija. Stariji su nas učili i ohrabravrivali da se družimo sa životinjama I da se sa nežnošću ophodimo prema njima. Stvarala su se neobična prijateljstva kao na ovoj prvo fotografiji koju sam snimio negde na polobini šezdesetih tu u blizini reke i ćirine pruge. Drugu i treću fotografiju sam dobio od kuma Steva Vlajnića, jednog od legendarnih užičkih fotografa krajem devedesetih godina 20. veka.