Izložba “Rajski otoci”

825

Izložba slika „Rajski Otoci“ je otvorena od 07. do 21. oktobra 2019. u Gradskom kulturnom centru.

Autor Zoran Domanović – rođen 1953. godine u Užicu, i još uvek živ(i) u Krčagovu. Imao je više samostalnih i grupnih izložbi u i van Srbije.

Čitač iskustva reke Đetinje, shvata vodu kao vremensku kategoriju koja kanališe i uređuje svoj tok kao nabujala misao. Doživljaj njenih boja i zvukova nudi neslućena zadovoljstva čulima urbanog čoveka.

Izložba se realizuje sa Udruženjem “ Užičanstveno “ i Gradskim Kulturnim Centrom, Užice.