Kad je “Sokolana” ostala bez sokolova

654

Do 1948. godine užički Sokolski dom je na svojim istaknutim karijatidama imao lepe kamene sokolove. Tokom rata je skolana zapušten, prepuštena vremenu i nemaru, lopuđama propalicama …

Okupator je koristio za razne namene tako da je bila veoma ruinirana. Posle oslobošenja 1948. godine. Užička vlast je započela i završila renoviranje Sokolane. Tada su skinuti i sokolovi sa karijatida jer su kao komuniste podsečali na nekadašnju kraljevinu koja j eproglašena za zlo, tada im se gubi svaki trag… Možda kod nekoga ovi sokolovi stoje u nekoj drugoj nameni, krase neko dvorište, možda ste ih videli negde, javite se.

Posle renoviranja su joj promenili ime u “Dom kulture”, zatim Dom sporkog društva “Partizan” ali nijedan od njenih naziva nije zaživeo, za Užičane je uvek i sada kada je odavno nema “Sokolana” mesto najlepših uspomena iz mladosti.