“Dobri Ćira”

500

Kad se završi radni ili pazarni dan bi te “radne ljude”, “dobri ćira” odvezao kući. Snimljno na izglasku sa užičke ćitine železničke stanice 1971. godine, Levo je kučica u kojoj su bili železničari koji su kontrolisali ramepe kod Ložioničkog mosta (danas kod Javne garaže). Desno mada neoštro se vidi soliter bloka “Zlatibor”.