Senjak

Nekada su ovde bile vojne štale, sa dosta sena za konje