Odrednica: Arilje

Osnivanje Varoši Arilje

Bilo je to malo naselje sabijeno oko crkve, drumsko svratište i karavansko prenoćište, koje se sporo naseljavalo, pa tako i razvijalo.