Odrednica: Bajina Bašta

Kako je Bajina Bašta zamenila selo Pljeskova

Godine 1863. godine, po popisu, varoš je imala 71 domaćinstvo. Bilo je šest mehandžija, tri terzije, tri kovača, puškar, sarač i jedan trgovac.