Odrednica: Bela Zemlja

Šta čini Belu Zemlju?

Kad se krene iz Užica prema jugozapadu, desno od magistralnog puta Užice – Zlatibor, stiže se na zaravan koja se zove “Bela Zemlja”.

Bela Zemlja 1955, iz porodičnog albuma

Ovde je mamu Veru i mene fotkao tata Vlajko, kako se pravimo da čuvamo ovce i predemo tu na Beloj Zemlji.

Kamp na Beloj Zemlji

Ova figura od debele čelične trake označavala je omladinski kamp na Beloj Zemlji, koji je otvoren 1961.