Odrednica: Buar

Mnogo toga o Užičkom Buaru i njegovim stanovnicima

Blizina Užica činila je da je selo, preko koga je godinama išao najpodesniji i najkraći put za Valjevo, bilo naseljeno i da su ta naselja bila u vezi sa užičkim stanovništvom.