Odrednica: Golovo

Preuzeo komandu

Za odlikovanje predložen zbog hrabrog i požrtvovanog držanja u svim borbama ovoga puka, a naročito na Crnoj čuki, gde je posle pogibije svoga vodnika, preuzeo komandu nad vodom.