Odrednica: Jasenovo

Vitez sa trubom

U predahu borbi na položaju Brazdasta kosa, grupa ratnika iz užičkog puka sedela je za ručkom i razgovarala o proteklim događajima, o jutrošnjem bugarskom...