Odrednica: Drijetanj

Braća Ječmenica

I Rajko je vrlo mlad započeo svoj politički rad. Bio je član CK SK Srbije i član predsedništva Jugoslavije.