Gimnazija na stočnom pijacu

1764

Stara stočna pijaca, jedina u gradu, izgradnjom Gimnazije i postavljanjem Esnafske česme je već počela da dobija obrise Trga sa kućama Uroša Pešića i kućom Prote Gavrila Popovića. Kada je izgrađena Nova Pijaca, “Žitna” stara sa Gimnazijom je korišćena za svečanosti. Ova razglednica je pretprazničko raspoloženje dočeka Obrenovića kralja i sina 1901. godine. Noćili su u Gimnaziji, gde je adaptiran, kako bi danas rekli, apartman za tu priliku. A gimnazijski „Zbornik“ nastavlja o svojim bivšim đacima:

Stara Stočna pijaca i nova Gimnazija
Stara Stočna pijaca i nova Gimnazija

Posle školovanja u prostranim učionicama užičke gimnazije, sve više njenih učenika će odlaziti u svet, u gradove koji se budu videli sa njenih prozora. Vojislav Prljević (1868-1900), iz Ljubanja, otići će u Minhen, gde će studirati hemiju. Ranko M. Jovanović (rođen 1883), otići će u Beč, gde će studirati na Tehničkoj visokoj školi. Ljubomir Stojanović (1860-1630), budući državnik, naučnik i akademik, pisac velike monografije o Vuku Karadžiću, i priređivač izdanja Vukovih dela i prepiske, kao i Mirosavljevog jevanđelja, starih letopisa i šest knjiga Starih srpskih zapisa i natpisa, studirao je slavistiku na Velikoj školi u Beogradu, a zatim je studije nastavio u Sankt Peterburgu, kod Frana Miklošića, pa u Beču, kod Vatroslava Jagića, pa u Lajpcigu, kod Leskina i, na kraju, u Berlinu, kod J. Šmita. Pesnik Miloš Perović (1874-1918), studirao je u Beču i Lajpcigu, a u Cirihu je odbranio doktorsku disertaciju iz psihologije i pedagogije. Budući ministar građevina i saobraćaja u radikalskim vladama, Andrija – Andra Stanić (1876-1954), u Berlinu je završio građevinski fakultet. Tvorac srpskog gradskog romana, Milutin Uskoković (1884-1915), studirao je prava, i doktorirao u Ženevi.

U to vreme u užičkoj Realki predavaće Ljubomir Stojanović, budući držvnik i jedan od najvećih filologa koje smo imali, zatim Ljuba Davidović, čuveni ministar prosvete i predsednik vlade, pa Nastas Petrović, jedan od prvaka Narodne radikalne stranke u Srbiji, vajar Simeon Roksandić, filozof i pisac Miloš Perović, Dragiša M. Đurić, kasniji poznati profesor Beogradskog univerziteta i mnogi drugi.