Konjske trke u Krčagovu

1455

Od 1895. godine do aprila 1941. godine u Užicu je postojalo sportsko udruženje “Kolo jahača Knez Mihailo”. Osnovano je na inicijativu oficira IV pešadijskog puka “Stevan Nemanja”.

Konjičke trke u Krčagovu
Konjičke trke u Krčagovu

Udruženje je organizovalo na Vašarištu na Preobraženje, 19. avgusta, smotru konjskih grla, a u Mihajlovcu (livade u Krčagovu, gde je kasnije izgrađena fabrika Prvog partizana) organizovane su konjičke trke. Najagilniji članovi ovog društva u osnivanju bili su Vučić Đerasimović , Svetozar Prljević, Ljubo Subotić, Đorđe Draškić, Miloš Kukoljac i drugi.