Pres konferencija

1580
Pres konferencija u opštini 1999.
Pres konferencija u opštini 1999.

Godina 1999, mesec januar, užički noviniri Petrović, N. Kovačević, D. Panić, Verica itd, na pres konfernciji koje je sazvalo opštinsko rukovostvo Nikitović, Ćirović, Mijušković.

Pres konferencija u opštini 1999.
Pres konferencija u opštini 1999.
Rukovodstvo opštine 1999. Martić, Nikita, Mira i Đoko
Rukovodstvo opštine 1999. Martić, Nikita, Mira i Đoko

O čemu se tu radilo ne znam, ali ko je bio najlepši znam – Verica, tada u Radiju 31.

Pres konferencija u opštini 1999.
Pres konferencija u opštini 1999.