Šta je bilo sa prvom “Kino” svetlećom reklamom?

1406
Preseljena reklama "Kino" ispred bioskopa "Zlatibor“
Preseljena reklama “Kino” ispred bioskopa “Zlatibor“

Posle rata 1948. godine, odlučeno je da se u zgradi, gde je bilo kino “Luksor”, otvori Narodno pozorište. Bioskop je preseljen u zgradu iza Prljove kuće na Žitnom pijacu, gde je povremeno pre rata radio Naumovićev bioskop “Koloseum”. Nalazio se na mestu gde je danas na Gradskom trgu dečije igralište. Bioskopu je dato ime “Zlatibor”, a urađena je i letnja bašta. Bioskop je radio sve do izgradnje bioskopa “Partizan” na istoimenom trgu. Godine 1960, 23. maja, u bašti i sali bioskopa, montiran je prvi sinemaskop.

Bioskop "Zlatibor" sa baštom
Bioskop “Zlatibor” sa baštom

Sredinom pedesetih godina za direktora bioskopa je postavljen poznati užički brica Brane Jeremić, koji je do tog imenovanja imao berbersku radnju na Žitnom pijacu. Kada je preseljen bioskop, preseljena je i prva užička svetleća reklama “Kino”, koja je postavljena na banderu ispred zgrade bioskopa, prema glavnoj ulici. Kada je srušena zgrada bioskopa, gubi joj se svaki trag. Brane je bio direktor i u novom bioskopu.

Renovirani Hotel "Zlatibor“ sa drugom užičkom svetlećom reklamom na krovu
Renovirani Hotel “Zlatibor“ sa drugom užičkom svetlećom reklamom na krovu

Braća Petakovići, Cale i Dragan, bili su vlasnici ugledne Janjića kafane. Cale je poginuo u Prvom svetskom ratu, a Dragan je tih ranih tridesetih godina, kada je zasvetlela na Lukosru svetleća reklama, renovirao kafanu i pretvorio je u hotel. Izgrađen je sprat, a na krovu je zasvetlela druga užička svetleća reklama, “Hotel Zlatibor”. Svetlela je povremeno do rušenja hotela na samom kraju šezdesetih godina 20. veka.