Veoma aktuelan komunistički zavet u Užicu do osamdesetih godina 20 veka.

565
Tito stiže u Titovo Užice u Rojs Rojsu
Tito stiže u Titovo Užice u Rojs Rojsu

1. U početku beše zemlja bez obličja i beše tama pod bezdanom i reče Tito: neka bude svetlost. I bi svetlost.
2. I odvoji Tito svetlost od tame i nazva Tito svetlost naši, a tamu nazva njihovi.
3. I opet reče Tito: Neka bude zvezda petokraka. I bi tako, i postavi je Tito na svod nebeski da obasjava zemlju sjajom nebeskim.
4. I potom reče Tito: nek vrve po šumama partizani po vrstama njihovim. I krenuše partizani po šumama slaveći ime Titovo. I vide Tito da je to dobro.
5. I reče Tito partizanima: da načinimo sebi Antifašističko veće narodnog oslobođenja Jugoslavije po svom obličju, kao što smo mi, koji će biti gospodar od cele zemlje i od svih životinja što se miču po zemlji.
6. I stvori Tito sebi Antifašističko veće narodnog oslobođenja Jugoslavije i gle, dobro beše veoma.
I blagoslovi Tito dan kad je stvorio Atifašističko veće narodnog oslobođenja Jugoslavije i posveti ga. I bi veče i bi jutro, Dan Republike.

Tito ispred “Golije” na Zlatiboru sa decom palih boraca (danas bi ga optužili da je upotrebio decu u političke svrhe)
Tito govori u Užicu na Žitnom pijacu tada zvanom “Trg oslobođenja”
Tito govori u Užicu na Žitnom pijacu tada zvanom “Trg oslobođenja”

 Fotografije je snimio Ilija Lazić u posleratnom periodu u Užicu i na Zlatiboru ispred “Golije”